Det går bra för caféerna

av Jesper den 18 november 2009

Häromdagen släppte Handelns Utredningsinstitut (HUI) en rapport som gör gällande följande:

Servicehandelsindex för andra kvartalet 2009 visar på en omsättningstillväxt på 2,1 procent i jämförbara enheter jämfört med samma period 2008. Det innebär en ökad tillväxttakt för servicehandeln som under de senaste kvartalen haft en vikande utveckling. Liksom flertalet tidigare kvartal når delbranschen Café den högsta omsättningsutvecklingen, caféernas omsättning ökade med 4,1 procent. När det gäller övriga delbranscher redovisar den annars heterogena servicehandeln en förhållandevis likartad försäljningsutveckling i denna kvartalsmätning. Sommaren har varit gynnsam för servicehandeln och servicehandlarnas framtidstro fortsätter att stiga, om än i en dämpad takt. Hösten närmar sig och det kommer uppgifter om nya varsel och stigande arbetslöshet, vilket är en trolig förklaring till en avtagande optimism.

diagramVi på Fikabloggen gläds med alla caféägare och hoppas på en lika lyckosam fortsättning på 2009!

{ 2 kommentarer… läs dem nedan eller lägg till en }

Rune november 18, 2009 kl. 14:11

Risken är att jag har en egen stapel i Café-redovisningen. =)

Jesper november 18, 2009 kl. 16:43

Kan säkert vara så… Vågar själv inte tänka på hur mycket pengar jag spenderat på olika caféer. :-)

Lämna en kommentar

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: