Bra märken

av Jesper den 13 augusti 2009

krav4fgKRAV arbetar med att på olika sätt främja ekologisk produktion och konsumtion, bland annat genom regelutveckling, internationellt samarbete, opinionsbildning, marknadsföring och information. KRAVs verksamhetsidé innebär att verka för en ökad produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel och råvaror från ekologiskt jord- och vattenbruk samt fiske. KRAV bildades 1985 för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska livsmedel och förenkla för konsumenter att göra en miljöinsats genom sina dagliga inköp. Idag finns en mängd olika varor som är kravmärkta, t.ex. blomjord, textilier, kaffe med mera.

faiSedan flera år finns märkningen Rättvisemärkt i Sverige. Detta är en märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du väljer Rättvisemärkt bidrar du till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Idag finns det ett brett utbud av Rättvisemärkt att välja ur, t ex kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färskt frukt, juice/läsk, ris, quinoa, glass, socker, kryddor, nötter, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Rättvisemärkt vin, blommor, sportbollar, och produkter som innehåller Rättvisemärkt bomull.

rainforest_allianceRainforest Alliance är inte så vanligt i Sverige, men har funnit längre utomlands. Organisationen Rainforest Alliance grundades i USA 1987 och står bakom märkningen. Märkningen har sociala och miljömässiga kriterier, men det är ingen renodlad ekologisk märkning då bekämpningsmedel tillåts. Bland annat ska arbetarna ha skyddskläder, minimilön samt en säker och hälsosam arbetsmiljö. Bland annat Gevalia har ett kaffe som är märkt med Rainforest Alliance.

Lämna en kommentar

{ 1 trackback }

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: