Kaffeförbuden i Sverige

av Jesper den 27 juli 2009

En av Fikabloggens vänner, Thomas Olausson, efterlyste lite kaffehistoria och då med inriktning på kaffeförbuden i Sverige. Jag kastade mig genast över litteratur och webb i jakt på fakta om kaffeförbuden och vad som var orsaken bakom dem. Följande är vad som fastnade i mitt minne.

I början av 17000-talet ökade mängderna kaffe som passerade Sveriges gränser och kaffets popularitet hos svenskarna ökade i samma takt. Redan då var politikerna bra på att berätta för människor hur de skulle vara och leva. Politikerna oroade sig för folkhälsan och införde en rad kaffeförbud i landet.

1756 kom det första förbudet och då drevs det igenom av bönderna i riksdagen. Vissa källor hävdar att det var en hämnd mot de andra stånden där kaffedrickandet var mer utbrett.

1766 kom ett andra förbud, men nu hade kaffet blivit så omtyckt att det inte efterlevdes och förbudet upphörde tre år senare.

1794 – 1817 infördes i olika omgångar ett tredje, fjärde och femte förbud och det sista upphävdes till sist 1822. Om jag förstått det hela rätt så berodde många av förbuden på att man ansåg att för mycket valuta försvann från landet. Detta i kombination med att Sverige ofta låg i krig under perioden gör kaffeförbuden mer förståeliga.

Generellt verkar det som att de olika förbuden var impopulära och inte efterlevdes särskilt bra. Många av kaffehusen serverade kaffe i hemlighet och de finare folken började träffas hemma för att dricka kaffe.

Det var dagens lektion i kaffehistoria! Vet du mer om detta eller har fler frågor och funderingar? Lämna gärna en kommentar!

Lämna en kommentar

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: